Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ MILJANA MIHAILO
Godina rođenja 210919
Narodnost Crnogorac
Opština PLAV
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 071251
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna