Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ NIKOLA MILKA
Godina rođenja 250710
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 191149
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna