Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ IVAN RAJKO
Godina rođenja 190824
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 201049
Datum puštanja 251153
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna