Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ BOGDAN LUKA
Godina rođenja 22
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 221149
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna