Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ RADOVANA VUKO
Godina rođenja 230115
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 200351
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna