Prezime, očevo ime, ime BULATOVIĆ VUKA STEVO
Godina rođenja 200224
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 160652
Datum puštanja
Organ
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna