Prezime, očevo ime, ime BUZDUM PETAR
Godina rođenja 23
Narodnost Srbin
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 050658
Datum puštanja 291159
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne