Prezime, očevo ime, ime CANDLI JANOŠ MIKLOŠ
Godina rođenja 25
Narodnost Mađar
Opština BELI MANASTIR
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 291248
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna