Prezime, očevo ime, ime CANKOVIĆ MILOSAV MILORAD
Godina rođenja 281129
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 21149
Datum puštanja 20851
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna