Prezime, očevo ime, ime CAPA RAMADAN DESTAN
Godina rođenja 150424
Narodnost Makedonac
Opština DEBAR
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 260449
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna