Prezime, očevo ime, ime CAR MATO TRLEK
Godina rođenja 9
Narodnost Hrvat
Opština UŠĆE
Srez KRALJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 250449
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna