Prezime, očevo ime, ime CEKOV JORDAN KIRIL
Godina rođenja 300114
Narodnost Bugarin
Opština DIMITROVGRAD
Srez NIŠ
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 250850
Datum puštanja 11254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna