Prezime, očevo ime, ime CEKOVSKI STOILOVA ALEKSA
Godina rođenja 81212
Narodnost Makedonac
Opština KRIVA PALANKA
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 290653
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna