Prezime, očevo ime, ime CEROVAC IVANA IVAN
Godina rođenja 98
Narodnost Hrvat
Opština BUZET
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 110749
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna