Prezime, očevo ime, ime CEROVIĆ MILANA DRAGOMIR
Godina rođenja 210418
Narodnost Crnogorac
Opština ŠAVNIK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 280752
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna