Prezime, očevo ime, ime CRNIĆ IVANA MARTIN
Godina rođenja 10627
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 20850
Datum puštanja 221251
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna