Prezime, očevo ime, ime CRNKOVIĆ MILE SIME
Godina rođenja 200311
Narodnost Hrvat
Opština PERUŠIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 191152
Datum puštanja 250255
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna