Prezime, očevo ime, ime CRVENKO MIJO IVAN
Godina rođenja 301025
Narodnost Hrvat
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 160549
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna