Prezime, očevo ime, ime ALJINOVIĆ VINKA ANTE
Godina rođenja 111220
Narodnost Hrvat
Opština SPLIT
Srez SPLIT
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 300750
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna