Prezime, očevo ime, ime CVETIĆ OSTOJE OSTOJA
Godina rođenja 40815
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 240249
Datum puštanja 240255
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna