Prezime, očevo ime, ime ALTANOV MITE IVAN
Godina rođenja 100804
Narodnost Makedonac
Opština KRATOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 190351
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna