Prezime, očevo ime, ime CVETKOVIĆ JOVAN VELJKO
Godina rođenja 280930
Narodnost Srbin
Opština GRAČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 80649
Datum puštanja 200950
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna