Prezime, očevo ime, ime ČADIKOVSKI KOSTE NIKOLA
Godina rođenja 50516
Narodnost Makedonac
Opština DEBAR
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 220154
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne