Prezime, očevo ime, ime ČAVOR LAZA DUŠAN
Godina rođenja 25
Narodnost Crnogorac
Opština CETINJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 1149
Datum puštanja 170851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna