Prezime, očevo ime, ime ČEAK STJEPANA IGNAC
Godina rođenja 270724
Narodnost Hrvat
Opština PETRINJA
Srez SISAK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130449
Datum puštanja 130453
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna