Prezime, očevo ime, ime ČEHOVSKI MIJE VILKO
Godina rođenja 140818
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 130352
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna