Prezime, očevo ime, ime ČEJKOVSKI RISTE ATANAS
Godina rođenja 201013
Narodnost Makedonac
Opština KAVADARCI
Srez TITOV VELES
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 70549
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna