Prezime, očevo ime, ime ČOLAKOVIĆ MILISAVA DRAGOLJUB
Godina rođenja 290913
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 10350
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna