Prezime, očevo ime, ime ĆUKIĆ MILJANA NOVO
Godina rođenja 251108
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 210350
Datum puštanja 210653
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 9 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne