Prezime, očevo ime, ime ĆAMILOV RAMO KIRO
Godina rođenja 280198
Narodnost Makedonac
Opština TITOV VELES
Srez TITOV VELES
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 021052
Datum puštanja 251254
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna