Prezime, očevo ime, ime ĆAMILOVIĆ DALIPA SABADIN
Godina rođenja 190426
Narodnost Albanac
Opština TETOVO
Srez TETOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 180358
Datum puštanja 180361
Organ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna