Prezime, očevo ime, ime ĆAZIMOVIĆ FETE FETO
Godina rođenja 150818
Narodnost Makedonac
Opština GOSTIVAR
Srez TETOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 190352
Datum puštanja 190954
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna