Prezime, očevo ime, ime ĆEFA JETEŠA MIRAN
Godina rođenja 071028
Narodnost Albanac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 230852
Datum puštanja 230856
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna