Prezime, očevo ime, ime ĆEJOVAN HAMZA AHMET
Godina rođenja 19
Narodnost Hrvat
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 150849
Datum puštanja 100351
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna