Prezime, očevo ime, ime ĆEJVAN MUHAREM ĆERIM
Godina rođenja 03
Narodnost Hrvat
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 060849
Datum puštanja 020851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna