Prezime, očevo ime, ime ĆUKOVIĆ VESELIN MILORAD
Godina rođenja 290824
Narodnost Crnogorac
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 240450
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna