Prezime, očevo ime, ime ĆUPURDIJA STANKA SLAVKO
Godina rođenja 110919
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 310449
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna