Prezime, očevo ime, ime ĆURGUZ MIHAJLO PERO
Godina rođenja 12
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA DUBICA
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 200749
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna