Prezime, očevo ime, ime ĆURIĆ HRISTIVOJE RADOMIR
Godina rođenja 26
Narodnost Srbin
Opština ĆUPRIJA
Srez JAGODINA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 270449
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna