Prezime, očevo ime, ime DABANOVIĆ LJUBO NIKOLA
Godina rođenja 81222
Narodnost Crnogorac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 300449
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 6 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna