Prezime, očevo ime, ime DABETIĆ NOVE DANILO
Godina rođenja 190609
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 270449
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna