Prezime, očevo ime, ime DABETIĆ NOVE MILORAD
Godina rođenja 240808
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 160451
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna