Prezime, očevo ime, ime DABIĆ IVANA MIRKO
Godina rođenja 140513
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 40950
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna