Prezime, očevo ime, ime DABIĆ JOVANA ČEDOMIR
Godina rođenja 270321
Narodnost Srbin
Opština NOVI SAD
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 20151
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna