Prezime, očevo ime, ime DACIĆ PAVLA RADOVAN
Godina rođenja 70113
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 311050
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 46 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna