Prezime, očevo ime, ime DALIPAGIĆ HABIDA ADEM
Godina rođenja 101127
Narodnost Srbin
Opština SARAJEVO CENTAR
Srez SARAJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 290449
Datum puštanja 31252
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna