Prezime, očevo ime, ime DANGUBIĆ ILIJE TRIFKO
Godina rođenja 240924
Narodnost Srbin
Opština BILEĆA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 190550
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna