Prezime, očevo ime, ime DANILOVIĆ LJUBIŠE BOŽIDAR
Godina rođenja 30119
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 260551
Datum puštanja 80652
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna