Prezime, očevo ime, ime DANILOVIĆ MILO JOVAN
Godina rođenja 11
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 150
Datum puštanja 200950
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna