Prezime, očevo ime, ime DANILOVIĆ MIRKA VOJISLAV
Godina rođenja 310826
Narodnost Crnogorac
Opština KOLAŠIN
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 220450
Datum puštanja 221055
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna